TEMA & SUB TEMA

Tema Utama:

“Al-Quran Sebagai Sumber Wahyu dalam Membangun Masyarakat Madani”

Sub tema seminar adalah berdasarkan perspektif Al-Quran:-

1) Cabaran Global dalam Membangun Masyarakat Madani.
2) Perubatan dan Aspek Kesihatan.
3) Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli dalam Revolusi Industri 4.0.
4) Maqasid al-Shari’ah.
5) Sains dalam Ilmu Naqli.
6) Inovasi dalam Pembelajaran.
7) Aplikasi Teknologi dalam Pengembangan Ilmu.
8) Isu Semasa Berkaitan Ilmu Naqli dan Aqli.
9) Isu Semasa Pendidikan Islam.
10) Tokoh Muslim Kontemporari Dalam Ilmu Naqli dan Aqli.
11) Ilmu Naqli dan Aqli Dalam Keperluan Khas.
12) Peranan Institusi dan NGO Dalam Cabaran Global.
13) Kesenian dan Kebudayaan Dalam Islam.
14) Manuskrip Islam dan Kajian Tekstual.
15) Ketenteraan, Politik, Ekonomi dan Sosial Menurut Perspektif Islam.
16) Pengajian Qiraat di Institusi Pengajian Tinggi.

Dan semua topik-topik yang relevan dengan tema persidangan.