TEMA & SUB TEMA

Tema Utama:

“Ilmu Naqli Dan Aqli Dalam Mendepani Cabaran Global”

Sub tema seminar adalah berdasarkan perspektif Al-Quran:-

1. Cabaran Global Di Era Pandemik.
2. Perubatan Dan Aspek Kesihatan.
3. Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Dalam Revolusi Industri 4.0.
4. Maqasid al-Shari’ah.
5. Sains Dalam Ilmu Naqli.
6. Inovasi Dalam Pembelajaran.
7. Aplikasi Teknologi Dalam Pengembangan Ilmu.
8. Isu Semasa Berkaitan Ilmu Naqli Dan Aqli.
9. Isu Semasa Pendidikan Islam Dan Kontemporari.
10. Tokoh Muslim Kontemporari Dalam Ilmu Naqli Dan Aqli.
11. Ilmu Naqli Dan Aqli Dalam Keperluan Khas.
12. Peranan Institusi Dan NGO Dalam Cabaran Global.
13. Kesenian Dan Kebudayaan Dalam Islam.
14. Manuskrip Islam Dan Kajian Tekstual.
15. Ketenteraan, Politik, Ekonomi Dan Sosial Menurut Perspektif Islam.