SUBJEKTARIKH
TARIKH AKHIR PENYERAHAN ABSTRAK1 OGOS 2023
NOTIS PENERIMAAN ABSTRAK15 OGOS 2023
PENYERAHAN KERTAS PENUH AKHIR16 SEPTEMBER 2023
TARIKH AKHIR YURAN PERSIDANGAN16 SEPTEMBER 2023
SEMINAR4 – 5 OKTOBER 2023

Abstrak yang dihantar akan dijawab dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyerahan.