UCAPTAMA & PEMBENTANG JEMPUTAN

UCAPTAMA I

Profesor Dato’ Dr Zulkifli Hj Mohd Yusoff
Professor, Department of Al-Quran & Hadis, Universiti Malaya (UM)

UCAPTAMA II

Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusoff
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

PEMBENTANG JEMPUTAN (AZERBAIJAN)

(akan dimaklumkan kemudian)