OBJEKTIF PERSIDANGAN

  • Mengetengahkan al-Quran sebagai sumber rujukan dalam menghadapi cabaran umat Islam sejagat
  • Membentangkan penyelesaian Naqli dan Aqli kepada masalah dan isu semasa yang timbul dalam era pasca pandemik Covid-19
  • Membentangkan hasil kajian terkini dalam semua bidang Naqli dan Aqli
  • Menawarkan wacana ilmiah untuk pengkaji mengutarakan dapatan kajian Naqli dan Aqli yang mampu menangani isu kontemporari umat Islam.