UCAPTAMA

Ucaptama

.

Prof. Dr. Ahmed Elfarrak

Koordinator Unit Saintifik, Pusat Penyelidikan & Pengajian Siraj, London, United Kingdom.

Professor, Universiti Abdel Malek Saadi, Morocco.

.

.

Pembentang Jemputan I

Dr. Robiatul Adawiyah Mohd

Pensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Quran & Sunnah

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

.

.

Pembentang Jemputan II

Prof. Dr. Mohamad Rafia 

Sidi Mohammed Ben Abdellah University, Morocco

.

.

Pembentang Jemputan III

Dr. Abdelbasset Elmostaine

Mohamed I University, Morocco