Sekretariat SWAT 2021 menjemput semua artikel yang membawa isu-isu Quran and Sunnah tidak terhad hanya kepada topik-topik yang berikut:

 • Cabaran Global Di Era Pandemik.
 • Perubatan Dan Aspek Kesihatan.
 • Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Dalam Revolusi Industri 4.0.
 • Maqasid al-Shari’ah.
 • Sains Dalam Ilmu Naqli.
 • Inovasi Dalam Pembelajaran.
 • Aplikasi Teknologi Dalam Pengembangan Ilmu.
 • Isu Semasa Berkaitan Ilmu Naqli Dan Aqli.
 • Isu Semasa Pendidikan Islam Dan Kontemporari.
 • Tokoh Muslim Kontemporari Dalam Ilmu Naqli Dan Aqli.
 • Ilmu Naqli Dan Aqli Dalam Keperluan Khas.
 • Peranan Institusi Dan NGO Dalam Cabaran Global.
 • Kesenian Dan Kebudayaan Dalam Islam.
 • Manuskrip Islam Dan Kajian Tekstual.
 • Ketenteraan, Politik, Ekonomi Dan Sosial Menurut Perspektif Islam.