Sekretariat SWAT 2019 menjemput semua artikel yang membawa isu-isu Quran and Sunnah tidak terhad hanya kepada topik-topik yang berikut:

 • Penghayatan Al-Quran sebagai Rahmatan lil ‘Alamin.
 • Peranan al-Quran sebagai Rahmatan lil ‘Alamin kepada Non-Muslim.
 • Integrasi Al-Quran dengan Ilmu Pengetahuan Moden.
 • Maqasid Al-Quran.
 • Sains dalam al-Quran dan Sunnah.
 • Inovasi dalam pembelajaran Al-Quran.
 • Aplikasi Teknologi dalam Pengembangan Ilmu. 
 • Isu Semasa berkaitan Al-Quran.
 • Isu Semasa Pendidikan Al-Quran.
 • Pendidikan Tahfiz dan Qiraat.
 • Tokoh-tokoh Muslim Kontemporari.
 • Peranan Institusi Quran dan NGO. 
 • Kesenian dan Kebudayaan al-Quran.
 • Manuskrip Islam.
 • Ketenteraan, politik, ekonomi dan sosial menurut perspektif Quran.
 • Perubatan dan aspek kesihatan menurut Al-Quran.