OBJEKTIF / TUJUAN PERSIDANGAN

  • Mengetengahkan al-Quran sebagai sumber rujukan dalam mendepani cabaran umat Islam global
  • Mengemukakan solusi Naqli dan Aqli terhadap masalah dan isu-isu semasa yang timbul pada era pandemik Covid-19
  • Mengemukakan hasil-hasil kajian terbaru di segenap bidang Naqli dan Aqli
  • Mewujudkan wacana ilmiah untuk para penyelidik mengutarakan dapatan kajian Naqli dan Aqli yang mampu mendepani isu-isu kontemporari umat Islam.