PENYERTAAN

SWAN 2015 mempelawa penyertaan pelbagai pihak untuk terlibat dengan seminar ini,  sama ada sebagai pembentang kertas kerja atau peserta, secara khusus dari kalangan ahli akademik, pihak berwajib, NGO, pelajar dan masyarakat umum

Bahasa Pengantar: Inggeris, Arab dan Melayu

KEISTIMEWAAN

  • Semua kertas kerja yang dibentangkan akan dimasukkan* ke dalam buku terbitan khas sempena Seminar Wahyu Asas Tamadun IV, berjudul “Memasyarakatkan Quran, Mensejah-terakan Ummah”
  • Kertas kerja terpilih akan dihantar ke Jurnal Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah untuk  diterbitkan* dalam edisi khas.

* Syarat penerbitan adalah tertakluk kepada:

 

  • Kebenaran bertulis daripada penulis,
  • Pematuhan terhadap garis panduan penulisan kertas kerja yang ditetapkan
  • Diterima dalam tempoh penyerahan kertas kerja penuh yang ditetapkan
  • Penerimaan jawatankuasa dan penilai Jurnal Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah  (Artikal Jurnal shj)

 


AKTIVITI SAMPINGAN

Majlis Pengijazahan Sanad Kitab Tafsir Ibn Kathir oleh Prof Madya Dr. Najm Abdul Rahman Khalaf

 

HUBUNGI KAMI

4th INTERNATIONAL SEMINAR OF WAHYU ASAS TAMADUN (SWAT) 2015
Faculty of Quranic and click here cialis testimonial Sunnah Studies
Islamic Science University of Malaysia
71800 Bandar Baru Nilai,
Negeri Sembilan, Malaysia
Phone:       +06 06 798  6732  /Ext 6740 (Arabic)  / 6741                  (English) / 6738 (Malay)
Whatsapp: +6017  677 8660
Fax:          +06 06  798 6702
E-mail:      swatfpqs@gmail.com


Organised by:

Faculty of Quranic and Sunnah Studies
Universiti Sains Islam Malaysia
javporn.cc