Tarikh akhir penghantaran abstrak: 24 Julai 2019

Tarikh akhir penghantaran kertas kerja: 20 Ogos 2019 (Lanjutan Terbaharu!)

Tarikh akhir pembayaran yuran: 8 Ogos 2019

Tarikh akhir penghantaran kertas kerja ‘Camera Ready’: 8 September 2019*

  • Abstrak yang dihantar akan diberi maklum balas dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghantaran.
  • *Tarikh akhir adalah untuk artikel yang telah lengkap disemak/ disunting sahaja.