Cetak
PDF

Latar Belakang


Bersasarkan sejarah, Penurunan Al-Quran telah melakukan transformasi akidah dan kepercayaan masyarakat Arab serta mengangkat maruah bangsa itu dan menginspirasikan kepada mereka bukan sahaja kecemerlangan di akhirat malah kecemerlangan di dunia. Kemajuan umat Islam terutamanya di abad 4-8 hijrah dalam pelbagai bidang ilmu adalah bukti kepada kenyataan tersebut. Kalam Allah s.w.t yang mulia itu tidak ditrurunkan untuk dibaca semata-mata, tetapi untuk dihayati dan diamalkan. Ia bukan sahaja mengandungi ajaran yang berbentuk ritual malah turut mengandungi sumber inspirasi yang dapat melonjakkan transfomasi sesuatu bangsa ke tahap yang lebih tinggi yang dapat mensejahterakan bangsa tersebut mengikut acuan yang dikehendaki Allah s.w.t. Atas kesedaran ini, persidangan ini cuba menghimpunkan kajian-kajian dan penyelidikan-penyelidikan yang berkaitan topik tersebut untuk dijadikan panduan untuk meningkatkan kemajuan umat Islam khususnya dan manusia sejagat amnya.


Menerusi persidangan ini, dapat menghimpunkan para cendekiawan untuk membincangkan isu tersebut dan isu-isu lain berkaitan Al-Quran, terutamanya fungsinya sebagai asas kesejahteraan dan pencetus kepada transformasi ketamadunan umat. Diharapkan dengan berlangsungnya seminar ini, idea-idea yang bernas serta penemuan-penemuan yang bermanfaat dapat dijana dan dibincangkan demi menzahirkan kehebatan Sunnah sebagai sumber yang menjadi asas wasatiyyah dalam ketamadunan dan mencetuskan transfomasi kepada seluruh ummah.


OBJEKTIF / TUJUAN PERSIDANGAN

  1. Memartabatkan Al-Quran sebagai asas kesejahteraan dan pencetus transformasi umat.
  2. Mengutarakan metod pengaplikasian Al-Quran dalam kehidupan masyarakat moden.
  3. Mengemukakan hasil kajian terbaru yang berkaitan Al-Quran.
  4. Meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap Al-Quran.
javporn.cc