Cetak
PDF

Penyertaan

SWAN 2015 mempelawa penyertaan pelbagai pihak untuk terlibat dengan seminar ini,  sama ada sebagai pembentang kertas kerja atau peserta, secara khusus dari kalangan ahli akademik, pihak berwajib, NGO, pelajar dan masyarakat umum

Bahasa Pengantar: Inggeris, Arab dan Melayu


KEISTIMEWAAN PEMBENTANG KERTAS KERJA

  • Semua kertas kerja yang dibentangkan akan dimasukkan* ke dalam buku terbitan khas sempena Seminar Wahyu Asas Tamadun IV, berjudul “Memasyarakatkan Quran, Mensejah-terakan Ummah”
  • Kertas kerja terpilih akan dihantar ke Jurnal Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah untuk  diterbitkan* dalam edisi khas.

* Syarat penerbitan adalah tertakluk kepada:

 

  • Kebenaran bertulis daripada penulis,
  • Pematuhan terhadap garis panduan penulisan kertas kerja yang ditetapkan
  • Diterima dalam tempoh penyerahan kertas kerja penuh yang ditetapkan
  • Penerimaan jawatankuasa dan penilai Jurnal Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah  (Artikal Jurnal shj)

AKTIVITI SAMPINGAN

Majlis Pengijazahan Sanad Kitab Tafsir Ibn Kathir oleh Prof Madya Dr. Najm Abdul Rahman Khalaf

* Sila rujuk perincian di laman web SWAT2015

javporn.cc